Algemene Voorwaarden Uiterlijke Verzorgingsbranches

Wij zijn lid van de brancheorganisatie ANKO. Dat betekent dat de Algemene Voorwaarden van de Uiterlijke Verzorgingsbranche van toepassing zijn. De voorwaarden zijn overeengekomen tussen de vertegenwoordigers van de consument (Consumentenbond) en de ondernemer (ANKO). Deze voorwaarden en het bijbehorende reglement vindt u hieronder.

Algemene Voorwaarden voor Uiterlijke Verzorgingsbranches