Klacht indienen

Samen zoeken naar een oplossing

Heeft u een klacht? Dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen zodat we gezamenlijk naar een oplossing kunnen zoeken. Wij willen namelijk graag de gelegenheid krijgen om uw klacht samen met u op te lossen.

Probeer er allereerst uit te komen met de medewerker die u geholpen heeft of de op dat moment aanwezige leidinggevende. Vaak kan er dan meteen al een oplossing worden geboden. Lukt het niet om het geschil samen op te lossen, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij BAKKES via contact@bakkes.nu.

Lees ook de brochure; 7 stappen naar een goede oplossing. 

Stichting Geschillencommissie ConsumentenzakenDe Geschillencommissie

BAKKES herenkappers | baardkwekers is lid is van de brancheorganisatie ANKO en daarmee tevens aangesloten bij de Geschillencommissie. Komt u er met ons nog niet uit, dan kunt u naar de onafhankelijke Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC) stappen. Deze stichting handelt de klacht af. Het doel van deze commissie is om geschillen tussen consumenten en de ondernemer op een goede, snelle en eenvoudige manier op te lossen. De Geschillencommissie is erkend door de overheid waardoor een betrouwbare procedure en objectieve beslissingen gewaarborgd zijn.

Wilt u de hulp inroepen van de Geschillencommissie, dan kunt u uw klacht digitaal aanmelden via de website van de Geschillencommissie. Op deze site vindt u ook het uitsprakenregister met uitspraken die eerder zijn gedaan in een geschil als dat van u. Zo kunt u zien of het zinvol is om uw klacht aan te melden.

Downloads

Reglement Geschillencommissie
Algemene Voorwaarden voor Uiterlijke Verzorgingsbranches
Brochure; 7 stappen naar een goede oplossing