Corona

Veilig naar de kapper


Wij willen graag voorzien in de behoefte van u als klant om in onze vestigingen veilig en verantwoord behandeld te worden. Wij vinden het veilig en verantwoord uitvoeren van ons vak zowel voor u als voor onze werknemers van groot belang.

Wij voeren daarom onze werkzaamheden uit volgens een protocol dat de kappersbranche (ANKO) heeft opgesteld in samenwerking met de overheid en wij houden ons aan de algemeen geldende RIVM-richtlijnen. Door de stand der techniek kunnen de afspraken in de toekomst wijzigen.

Hieronder vindt u 6 regels die wij in onze zaak hanteren voor klanten met betrekking tot het voorkomen van besmetting door het Corona-virus. Deze regels zijn onder andere ook zichtbaar in onze salons en worden vermeld in de afspraakbevestigingen.
 

Hygiënemaatregel 1
Hygiënemaatregel1Hygiënemaatregel 2

Hygiënemaatregel2Hygiënemaatregel 3

Hygiënemaatregel3Hygiënemaatregel 4

Hygiënemaatregel4Hygiënemaatregel 5

Hygiënemaatregel5Hygiënemaatregel 6

Hygiënemaatregel6