Corona

Veilig naar de kapper


Wij vinden het veilig en verantwoord uitvoeren van ons vak zowel voor u als voor onze werknemers van groot belang. Wij voeren daarom onze werkzaamheden uit volgens een protocol dat de kappersbranche (ANKO) heeft opgesteld in samenwerking met de overheid. iermee houden wij ons aan de algemeen geldende RIVM-richtlijnen. Door de stand der techniek kunnen de afspraken in de toekomst wijzigen.

Hieronder vindt u regels waaraan wij ons houden.